Živé věci vám děkují za podporu

Živé věci nedávno oslavily své první narozeniny, Tvor měl skvělý ohlas a já jsem před pár dny úspěšně zakončil své studium na VŠUP. Proto bych v této chvíli rád poděkoval všem, kteří se doposud na projektu Živé věci podíleli, nebo mě v mé práci jinak podpořili.

Především bych rád poděkoval své sestře Janě, která vytváří grafickou podobu Živých věcí a stará se o chod stránek, radí a pomáhá s řešením spousty problémů a v neposlední řadě mě motivuje projekt dále rozvíjet.

Za technické rady v oblasti elektroniky děkuji Zbyňku Navrátilovi, který mi také pomohl s výrobou a sestavováním některých součástek využitých v Tvorovi.

Za odbornou konzultaci pohybového aparátu Tvora bych chtěl poděkovat DrSc., Ing. Romanu Kozubíkovi, Ph.D. a Ing. Davidu Palouškovi, Ph.D. z Katedry konstruování na VUT v Brně.

Velké díky patří panu Ing. Jiřímu Hamplovi, řediteli firmy JVP Praha a.s., výrobci krytu Tvora, za nevídanou ochotu a flexibilitu a především za sponzorství.

Díky patří také prof. ak. soch. Františkovi Burianovi a MgA. Janu Pavézkovi za šest let péče a vedení v Ateliéru designu výrobků II. ve Zlíně.

A v neposlední řadě bych rád poděkoval rodině a všem přátelům kteří mi s projektem mnohokrát pomohli a různými způsoby mě podpořili.

Pro Živé věci i pro mě nyní nastává klíčové období, které určí budoucí vývoj projektu. Proto nám prosím zachovejte přízeň i nadále a na podzim se přijďte podívat na Designblok.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.