Pojistky

Nedávno jsme rozjímali nad funkcí Tvora, když tu nám náhle vypadly pojistky. Tvor se osvěčil jako plně funkční svítidlo.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.