Venčení na Times Square

Tvor je momentálně vystaven v Českém Centru v New Yorku a při té příležitosti jsme ho vzali vyvenčit na Times Square.

Mezi všemi těmi světly se Tvor zdál úplně maličký, jeho magnetická pritažlivost se však projevila i v tomto velkoměstě.

Nastěstí Tvor nebyl vyhodnocen jako bezpečnostní hrozba a unikl tak likvidaci.

Tvor Američany inspiroval hlavně ke spřádání amerického snu. O překot navrhovali Tvora prodat a vydělat na něm miliony… ne miliardy dolarů!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.