Světlušky se vznáší na nových křídlech

Původně vakuovaná křídla jsou nyní tištěna na 3D tiskárně z Polylaktidu, plastu, ze kterého jsou také Tvorova nová kola. Jemná textura tištěného materiálu dodává křídlům třpytivý „hmyzí“ vzhled.

Textura tištěného křídla Světlušky se podobá těm zachyceným na mikroskopických záběrech motýlích křídel

Světlušky prošly inovací i uvnitř; analogová serva vystřídala serva digitální, která jsou o poznání spolehlivější. Ultrazvuková čidla, která se při shluku světlušek navzájem rušila, byla nahrazena čidlem s infračerveným paprskem.

Elektronické vnitřnosti Světlušky

Zdokonalená světluška se stala součástí keramických sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, což je pro nás velkou poctou.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.