Světlušky – shluk stropních svítidel reagujících na pohyb
Dokud se kolem nic neděje, Světlušky odpočívají. V okamžiku, kdy jejich senzor zaznamená pohyb, Světlušky ožijí, roztáhnou křídla a posvítí na cestu ve tmě.

Světlušky jsou navrženy především do dlouhých průchozích prostor. Barva jejich světla se mění podle výšky toho, kdo pod nimi prochází. Prostor se tak naplnuje barevným světelným vlněním a šuměním otevírajících a zavírajících se křídel.

Tvary Světlušek jsou inspirovány formami z říše hmyzu. Zdrojem světla je RGB LED pásek ukrytý uvnitř porcelánového těla, který je spolu s plastovými křídly ovládán Arduinem.

Comments are closed.